Magistra Alexandra Ramos salūtem discīpulīs dīcit! (Audio)

Salvētē omnēs, discipulae et discipulī!

Mihī nōmen est Alexandra Ramos, et magistra Latīnae linguae sum. Rudīmenta vōs docēbō, et, scholīs persolūtīs, sermōnem antiquōrum Rōmānōrum vōs amatūrōs esse ita sperō, ut textūs Latīnōs legātis magnō cum gaudiō et voluptāte.

Valētē!